ACTERA GROUP STRATEJIK YONETIM HIZMETLERI A.Ş.’ye ait Ofis ve Yönetim Binası İnşaatıdır. Biri ahşap, diğeri yığma kâgir iki bitişik nizam eski yapı restore edilerek yapılmıştır. İstanbul, Beykoz, Göksu Deresi kenarında bulunduğu zeminin yüksek sıvılaşma riski taşıyan alüvyon dolgu katmanlarından oluşması nedeniyle mevcut kâgir yapı içinden 42 adet mini kazık ile temel altyapısı oluşturulmuştur. Üst yapı güçlendirmesinde kısmen betonarme, kısmen yığma taşıyıcı duvar teknikleri ile epoksi ve karbon elyaf malzemeler kullanılmıştır.

Mimari Projesi Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri tarafından yapılan ve konumu itibarıyla sokağın son yapısı olma özelliğini taşıyan bina eski ile yeninin örtüşmesini verirken, diğer yandan da sokak, dere ve çevre ilişkilerini sentezlemektedir. Zemin-temel altyapı ve güçlendirme projeleri firmamız tarafından hazırlanmıştır.

Yapının inşasına Ocak’2005 ‘de başlanmış, Eylül’2006 ‘da tamamlanmıştır. İşin bedeli 830,000.-Amerikan Doları’dır.

Bina sokak tarafı boyunca 67 m çapında kesin yayın üzerine oturur. Yapının geometrisine bağlı olarak çatı paraboliktir, ve sabit ve tek eğimi yoktur. Mimari tasarımın dikte ettiği tüm detaylar firmamız tarafından çalışılmış ve yerine uygun özel imalatlarla uygulanmıştır.