Renovasyon-Restorasyon ve Güçlendirme Projeleri Ferruh Tarman’ın profesyonel iş hayatına atıldığı ilk yıllardan itibaren tarihçemizde iştigal konularımız arasındaki özel yerini almıştır. Ferruh Tarman Askerlik görevi sırasında Kalender Ordu Evi ve Kasrı Restorasyon İnşaatının şantiye şefliğini yapmış, vesile ile Mimar Mualla Anheger Eyüboğlu, mimar Lemi Aksoy gibi tarihi eser restorasyonunda öncülük yapmış çok değerli hocalardan bilgi ve tecrübe almıştır.

Deprem kuşağında yerleşik bir ülke olmamıza karşılık, depreme karşı dayanıklı yapı olgusu Cumhuriyet tarihimizden bugüne çok geç dikkate alınır olmuştur. Ancak tarihimizde de örnekleri mevcuttur. 1967 senesinde Adapazarı-Akyazı depreminde, Mudurnu Vadisinde, Adapazarı Vilayet, Sakarya Hükümet Konağı ciddi hasar görmüştür. Daha sonra bu yapının güçlendirilmesine karar verilmiş ve müteahhitliği Ferruh Tarman tarafından yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 depremini başarıyla geçiren bu bina ‘hemen kullanım’ düzeyinde kalmış ve depremi sonrasında “kriz merkezi” olarak hizmet vermiştir. 22 Temmuz 1967 Akyazı depremini (M= 7,1) ve 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara depremini (M= 7,6) farklı yapı sistemleriyle karşılayan Adapazarı Vilayet Binası’nın, bu depremlerde sergilediği performanslar, deprem mühendisliği açısından fevkalade öğreticidir.

Önceleri müze olarak korunması düşünülen bu yapı, ne yazık ki 2005 yılında şehrin merkezinin taşınması kararı ile yıkılmıştır.

Sonrasındaki dönemlerde de firmamızın yapıların güçlendirilmesi ve renovasyonunu gerektiren projelere olan özel ilgisi devam etmiştir.

Şirketimiz özellikle eski yapıların güçlendirme ve renovasyon yaklaşımlarında talep edilen niteliği ‘eski’ ile ‘yeni’nin harmanı ve işbirliği ile ortaya çıkarmaya çalışır. Ne Yazik ki o dönemden bu yapılara ait fotoğraflar elimizde mevcut değildir. Sadece iş bitirme belgelerimizi arşivimizde hatıra olarak saklanmaktadır.